Skip to content

28. april 2022
Klingenberg kino

Samarbeid er nøkkelen til
å skape endring

Samarbeid er nøkkelen til å skape endring

Vi er et strategisk kommunikasjonsselskap tuftet på kreativitet og samarbeid.I Nr. 17 er vi plattformuavhengige, som betyr at vi ikke kun lager digital kommunikasjon. Vi er derimot behovsstyrte, og tar utgangspunkt i dine markeds- og kommunikasjonsbehov for å skape unik, engasjerende og relevant kommunikasjon.

Behovet ditt kan kanskje være en digital strategi eller en digital kampanje, men det kan også være at du tar kontakt med oss fordi du trenger hjelp med PR, et event, en nettside, utarbeidelse av en markedsplan, en mediekampanje eller kanskje har du behov for en markedsressurs som kan hjelpe selskapet ditt i en periode. Andre vil kanskje ta kontakt fordi de trenger en markeds- og kommunikasjonsstrategi, eller en reklamefilm. Dette kartlegger vi sammen i en innledende og uforpliktende prat. Ingen oppgaver er for små eller store. Sammen klarer vi å engasjere kundene dine.

I Nr. 17 er vi overbeviste om at man skaper og endrer best i fellesskap. Vi har stor tro på samarbeid, som er en av grunnpilarene og nøkkelverdiene til Nr 17. Navnet er inspirert av FNs bærekraftsmål nummer 17, som peker på nettopp samarbeid for å nå målene. Og vi heier ekstra på de selskapene som ønsker å gjøre verden til et bedre sted å være.

Vi i Nr. 17 har med oss mange solide og kreative samarbeidspartnere. Ta gjerne en titt på partnersiden vår for å se hvem vi jobber sammen med. Vi er også alltid åpne for flere partnere som deler vår tro på samarbeidsformelen.

Nr. 17 er ikke bare et digitalt byrå.

I Nr. 17 er vi overbeviste

om at man skaper og endrer best i fellesskap. Vi har stor tro på samarbeid, som er en av grunnpilarene og nøkkelverdiene til Nr 17. Navnet er inspirert av FNs bærekraftmål nummer 17, som peker på nettopp samarbeid for å nå målene. Og vi heier ekstra på de selskapene som ønsker å gjøre verden til et bedre sted å være.

Vi er et strategisk kommunikasjons­selskap

tuftet på kreativitet og samarbeid. Vi i Nr. 17 dykker ned i bærekraftige spørsmål og jobber frem konsepter som inspirer til handling. Kommunikasjon spiller en avgjørende rolle i bærekraftsarbeidet. God og bærekraftig kommunikasjon øker bevisstheten, engasjerer samfunnet og mobiliserer støtte for bærekraftige initiativer.

For oss er det viktig

at prosjektene vi jobber med har fokus på løsninger. Bærekraftig kommunikasjon har kraften til å skape endring. Det er det Nr. 17 jobber med.

Vi har med oss

mange solide og kreative samarbeidspartnere, og døra er alltid åpen for flere partnere som deler vår tro på samarbeidsformelen.

Aktuelt