Green Camp – konferansen for markedsføring og kommunikasjon av bærekraft har fått egen nettside www.greencamp.no

Green Camp er en bærekraftkonferanse med fokus på kommunikasjon og samarbeid. Konferansen har blitt gjennomført 2 år og vi planlegger nå for et enda større event i 2024.
Gjennom en hel dag får campdeltakerne muligheten til å lære av bransjeeksperter og få verdifull kunnskap om hvordan man kan bidra til en bærekraftig utvikling. Ønsker du å være med som deltaker eller samarbeidspartner? Ta kontakt med tanja.schoien@nr17.no