NEP knytter til seg Nr. 17 som strategisk partner

NEP knytter til seg Nr. 17 som strategisk partner
Produksjonskjempen NEP Norway knytter til seg Nr. 17 som strategisk partner på rådgiversiden.

Med oppdrag som blant annet produksjon av nesten all live sport i Norge, til produksjon av underholdningskonsepter og ikke minst streamingløsningermedhøy kvalitet, blir det sentralt i Nr.17soppdragå synliggjøre hvilke karrieremuligheter NEP kan tilby kandidater innenfor en rekke fagdisipliner, i alt fra tv-produksjon til IT.

Nep-sjef Morten Aass med daglig leder og gründer av kommunikasjonsbyrået Nr. 17, Tanja Schøien.

– Ikke så mange utenfor bransjen kjenner til NEP, mennær sagtalle har et forhold til det de produserer og leverer. Med så mange spennende og viktige oppdrag, og noen av bransjens aller flinkeste folk, er det et uutnyttetkommunikasjonspotensialviglederosstil å utforske sammen med NEP, sier Tanja Schøien, daglig leder og eier av Nr. 17.

Nr. 17 ble startet i 2020, og har raskt etablert seg med flere store og små kundeoppdrag. For NEP Norway skal byrået bistå med et bredt spekter av tjenester.

– Vi er allerede i gang med leveranser knyttet til markedsrådgivning, drift av sosiale medier-kanaler, nettsider og kampanjer. Nå skal vi også være med å synliggjøre NEP som arbeidsplass, noe som er avgjørende å lykkes godt med for et selskap i vekst. Vier stolt av åfå være med å biståi dette arbeidet, for en helprofesjonell og dedikert aktør som NEP, sier Schøien.

NEP trekkerogsåfrem behovet for økt satsing nettopp på employer brandingsom viktig i jakten på en strategisk kommunikasjonspartner.

– Vi skal blienda flinkere til å nå ut med hvem vi er, og hva vi gjør. En sentral del av det handler om å vise hvilke spennende muligheter som finnes hos oss, og den kulturen du blir en del av om du jobber hos oss. Vi er glade for atNr. 17 skal hjelpe oss med å løftefrem NEP der vi føler at vi har en relevant historie å dele, sier Morten Aass, administrerende direktør i NEP Nordic.

NEP er landets største leverandør av tekniske produksjonstjenester for kringkasting og OB-tjenester, og står bak en rekke kjente tv-produksjoner for alle de store tv-kanalene i Norge. I tillegg er NEP partner for aktører som UEFA, ESPN, Stortinget ogNasjonalmuseet. I tillegg til de mer synlige og prominente oppdragene for tv-kringkasting, leverer NEP kritisk infrastruktur for lagring og formidling av digitalt innhold.

– Bredden i det vi gjør, gjør detmer krevende å stå tydelig ut i én bransje. Vi har spennende jobber for tv-folk, for IT-personell og programmerere, og vi leverer viktige tjenester for store og små kunder i en rekke ulike bransjer. Vi skal vokse videre, også hjulpet av en tydeligere og mer utadrettet profil enn vi har hatt til nå, sier Aass.

Nr. 17 er et strategisk kommunikasjonsselskap med fokuspå kreativitet og samarbeid. Nr. 17 er plattformuavhengig, og tar utgangspunkt i kundenes markeds-og kommunikasjonsbehov for å skape engasjerende og relevant kommunikasjon på flere flater.De tilbyr også markedsstøtte til små og mellomstore selskaper med behov for støtte på ett eller flere områder.

Selskapet er et stort samarbeidsprosjekt, gjennom tilknytningen til noen av Norges beste ressurser innenfor sine fagområder. Det er utgangspunktet for hvordan Nr. 17 skal kunne løse de fleste kommunikasjonsoppgavene kundene har.

Tanja Schøien har jobbet i bredden av markedsførings-og kommunikasjonsfaget i 20 år, både i Norge og på nordisk nivå. Hun kommer sist fra rollen som markeds-og kommunikasjonsdirektør for FOX Networks Group Norden. Hun har ledet innholdsprodusenter, markeds –og kommunikasjonsavdelinger i mediesektoren og en rekke styrer, blant annet Markedsforbundet og Markedsføringsforeningen i Oslo (MFO).

Les artikkel på kampanje.com