Program

28. april 2022 - Sal 1

08:15

Registrering og lett bevertning

Ta med deg kaffe/te og litt å bite i

09:00

Åpning av Green Camp 2022

Gled deg til festivalåpning med Jenny Skavlan med hemmelige gjester

09:30

Hvordan påvirker et verdisett omdømme og omsetning? 
Hege Nilsen, Daglig leder, Stormberg

Stormberg sitt samfunnsengasjement er forankret i vårt verdigrunnlag. I Stormberg er verdiene bærekraft og inkludering sentrale – de er en del av vårt DNA. Vi vet at mangfold skaper vekst og innovasjon, derfor jobber vi aktivt for at mangfold skal være strategien vår om noen år. Turglede til alle. Mangfoldet kommunisert gjennom vår visjon. 

Merkevarer skal tjene penger, men vi tror også at merkevarer i 2022 skal tjene et fellesskap gjennom å bruke sin stemme. Også i de tilfeller det å ta et standpunkt i samfunnsdebatten har en risiko ved seg. Kanskje er det nettopp i slike saker det er viktig at selskaper våger engasjere seg. Man må tørre å mene noe – selv om ikke alle er enige. Det handler ikke om å velge noen bort, men om å stå opp for det man mener er riktig. Også i de tilfeller det å ta et standpunkt i samfunnsdebatten har en risiko ved seg. Kanskje er det nettopp i slike saker det er viktig at selskaper våger engasjere seg. 

I Stormberg tror vi på å stå opp for denne planeten på ulike måter. Det handler både om inkluderende arbeidsliv, bærekraftig produksjon og mangfold – hvor det er plass til faunaen som hører hjemme i norsk natur, de menneskene som bor her og alle de ulike meningene de måtte ha.

Les mer

09:55

Hvordan kan kommunikasjon være en nøkkel for raskere omstilling til bærekraft?    
Per Espen Stoknes, Førsteamanuensis, BI

Per Espen Stoknes er TED Global Speaker, utdannet psykolog med doktorgrad i grønn økonomi og arbeider som førsteamanuensis og leder for BI Senter for Bærekraft og Energi. På Green Camp vil han fortelle hvordan bærekrafts-kommunikasjon kan være både en hindring og en nøkkel for raskere omstilling. 

Per Espen Stoknes er også forfatter, med siste bok «Grønn Vekst – En sunn økonomi for det 21. århundre». Boken «Det vi tenker når vi prøver ikke tenke på global oppvarming» (2017) var utgangspunktet for hans TED-talk som er sett over 3,2 millioner ganger. Han er også utpekt av EU Commission som medlem av Europa Horizon Mission Board for Climate and Societal Transformation to 2030. 

Han er med-grunnlegger av flere miljøteknologiselskaper, og har lang erfaring som foreleser samt bedriftsrådgiver innen scenario-baserte strategier.

Les mer

10:30

Pause

Ta gjerne en stopp innom våre samarbeidspartnere

10:40

Endre folks adferd
Julie Marie Følstad, Klimapilot for Klimaetaten

Klimaetaten ser på kommunikasjon som et eget tiltak for å kutte byens utslipp. Utslippskutt kan ikke bare vedtas, og derfor jobber Klimaetaten med å finne fram til effektive kommunikasjons-satsinger for å nå fram til Oslos befolkning og for å endre folks atferd. 

Ungdom er en prioritert målgruppe blant annet fordi vi vet at ungdommen de siste årene har tatt klimasaken som en av sine store kampsaker og fordi det er viktig å være tidlig ute og bygge opp kunnskap om klima og miljø. Ikke all ungdom er ute og demonstrerer, men mange er nysgjerrige og ønsker at temaet skal tas på alvor og ikke minst vil de bygge opp sin egen kompetanse. Derfor har Klimaetaten engasjert flere unge klimapiloter som er ute i skolene og holder klimaforedrag. Satsingen startet i 2019, og i løpet av tre år har klimapilotene reist rundt og holdt foredrag for tusenvis av elever i Oslos ungdomskoler og videregående skoler. 

Klimapilot Julie Følstad kommer på Green Camp og forteller om den inspirerende jobben som klimapilot og hvordan det er å snakke med ungdom om klima. Hun deler erfaringer om hvordan man faktisk kan nå fram til dem. Hvilke temaer trigger interessen hos ungdommen? Hva er de nysgjerrige på? Er de egentlig så klimaengasjerte som ryktet sier?

Les mer

11:00

Oppvask etter grønnvask
Kjell S. Rakkenes, Konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Nortura

Av og til må man kalle en spade for en spade. I fjor sommer innrømmet Nortura grønnvasking, etter uheldig kommunikasjon fra en annonse for svinekjøtt i 2019. Annonsen ble en lærepenge, og Nortura tok oppvasken etter grønnvaskingen. Kjell S. Rakkenes vil ta oss med på en bærekraftreise om hva som gikk galt og hva de har jobbet med siden annonsen.

Les mer

11:45

I åpenhetens navn
Kristin Fjeld, Kommunikasjonssjef, Polestar

Næringslivet er virkelig i ferd med å innse at alle må bidra om verden skal nå målene innen klima og bærekraft. Samtidig fortsetter vi å diskutere bærekraftskommunikasjon og hvor utfordrende denne kan være. Gjentatte undersøkelser viser at vi nordmenn er skeptiske til om næringslivet faktisk gjør som de sier, og næringslivet underkommuniserer som følge av frykten for å si noe galt eller blir beskyldt for grønnvasking. 

Forbrukerne synes det er vanskelig å vite hva som er bærekraftig og ikke. Det er tid for rake kommunikasjonspucker – del risiko og utslipp, sammenlign og vær helt spesifikk. Åpenhet driver frem bedre løsninger sammen med andre og gjør det enklere for kundene ta kjøpsbeslutninger som faktisk er mer bærekraftige. Og når kundene velger hva som er rett for planeten, har det igjen også effekt på næringslivet og politikerne.

Les mer

12:15

Lunsj

Gled til digg lunsj! Velg mellom vegansk wrap, grønn gudinnesalat, sashimisalat og en søt avslutning 

13:00

Velkommen 2030!
Siri Norhagen, Bærekraftsjef, IKEA Norge  

IKEA skal bli 100% sirkulære og klimapositive innen 2030. Målsetningen er delt høyt og tydelig i ekstern kommunikasjon de siste årene. Til Green Camp kommer bærekraftssjef Siri Norhagen for å fortelle om hvordan de jobber med mål, ambisjoner og kommunikasjon rundt IKEAs bærekraftsagenda. 

Hva lykkes de med, og hvor møter de motstand? Hvilke erfaringer kan vi ta med oss på vei mot en mer sirkulær fremtid, på tvers av bransjer?

Les mer

13:35

Naturli’s plantebaserte reise  
Ingrid Håvik, Produktsjef Naturli’, Orkla 

Matverdikjeden står for ¼ av de globale klimautslippene. For å nå FNs 1,5 graders mål må utslippene fra mat halveres innen 2030. Råvarer alene står for 70-90% av utslippene, så skal vi nå klimamålene må vi spise annerledes i fremtiden. Det mest effektive vi kan gjøre er å bytte ut rødt kjøtt med planter. Forbrukere har gode intensjoner og ønsker å spise og leve mer bærekraftig, men det er fortsatt et stort gap mellom intensjon og handling. Det er her Naturli’ kommer inn i bildet. Som leverandør av 100% plantebaserte produkter har vi et ansvar og sterkt ønske om å dulte folk ned fra gjerdet slik at de får øynene opp for hvor digg plantebasert mat kan være. 

Siden lansering i februar 2020 har Naturli’ tatt en nummer 3 posisjon i markedet. Vi har høstet en rekke erfaringer og innsikt om hva som skal til for å nå ut til alle med kommunikasjonen vår, ikke bare som definerer seg som veganere / vegetarianere i dag. Vi har tro på at hvis alle gjør litt vil man komme veldig mye lenger enn hvis noen få gjør veldig mye og vi ønsker å drive den endringen fremover gjennom å gå foran som merkevare å påvirke forbrukere til å velge mer bærekraftig. Vi gleder oss til å dele våre erfaringer med dere på Green Camp 2022.

Les mer

13:55

Pause

Påfyll av frukt, nøtter og plantebasert is. Bruk gjerne pausene også til nye samtaler

14:10

Bærekraft er vårt DNA
Christian Lodgaard, Konserndirektør merkevare og miljø / Marianne Otterdahl Møller, Markedsdirektør, Flokk

Det norske møbelkonsernet Flokk ansatte sin første miljøsjef på tidlig 90-tall, og har fulgt egne prinsipper for bærekraftig design og produktutvikling siden da. På Green Camp kommer Christian og Marianne til å snakke om hvordan dette arbeidet skalerer og kommunikasjonen blir utfordret, når produktene selges i over 80 land. 

Det som er viktig for oss er å gjøre bærekraft, ikke bare kommunisere det. Bærekraft er en del av selskapets DNA og noe de ansatte har stor stolthet over. Men hvordan jobber vi for å få denne stoltheten over til noe som gir kundeverdi? Hvordan sikrer man at kommunikasjonen ikke oppfattes som grønnvasking? Hvordan formidler vi når kommunikasjonen både skal nå offentlige innkjøpere, arkitekter, designere og privatpersoner? Og ikke minst – som et internasjonalt selskap, hvordan forholder vi oss til ulike standarder og fokusområder for bærekraft i ulike land? Vi gleder oss til å dele våre erfaringer på Green Camp, og ser frem til å lære av alle andre! 

Les mer

14:45

Den grønne trappen
Hilde Thoresen, Bærekraftsjef, NRK

I alle bransjer tas det nå grep for å sikre en mer bærekraftig framtid. NRK forteller om hvordan de har jobbet med den strategiske modellen den grønne trappen. Modellen gir en god ramme for omstilling i enhver organisasjon. 

Bærekraftsleder Hilde Thoresen deler erfaringer om hvordan det er å jobbe i nettverk og kommunisere et grønt løft i et stort mediekonsern med mer enn 150 yrkesgrupper. I det grønne nettverket møter dramasjefen lederen for bilparken, ingeniøren møter lederen for sminken og HR-direktøren treffer den kritiske gravejournalisten. Felles for alle er målet om å tenke grønt i alt vi gjør og bidra til en grønnere produksjonsbransje.

Les mer

15:05

Pause

Frisk luft og frisk drikke fra Farris

15:15

Bærekraft = Business
Britt Nilsen, Bærekraftsjef, Schibsted  

Kommunikasjon og markedsføring er en særdeles viktig del av bærekraftarbeidet. Bærekraft handler om å ta ansvar og være transparent med både de positive og negative påvirkningene som et selskap har på samfunn og miljø, på både kort og lang sikt. Når du skal finne ut hva du skal jobbe med på bærekraft og hva som har størst effekt så må du først spørre alle interessentene til selskapet. Dette er for Schibsted de ansatte, potensielt ansatte, lesere, brukere, store annonsører, forretningspartnere, investorer, myndigheter og styret. 

Etter at du har etablert hva bærekraftarbeidet skal bestå i, hva som er de langsiktige ambisjonene og de mer kortsiktige målene, så må du jevnlig kommunisere tilbake til interessentene om hvordan det går. Klarer vi å nå målene og ambisjonene? Hvis ja, hvordan? Hvis nei, hvorfor ikke? Siden bærekraft er et stort og omfattende område er det også særdeles viktig å ta i bruk en markedsføring som kan visualisere det best mulig og selvsagt unngå grønnvasking. 

Vi har også stor tro på å engasjere de ansatte i Schibsted i bærekraftarbeidet og gjør det gjennom et internt Sustainability Change Maker program. Disse changemakerne er perfekte representanter som tar kommunikasjonen og markedsføring videre ut i organisasjonen.

Les mer

15:35

Grønn påvirkningskraft
Nikolai Mathiesen, Daglig leder / Hanne-Lene Dahlgren, Bærekraftsjef, Team Tomorrow

Hvordan får du folk til å endre vaner? Du får med deg folka de lytter til. For å nå bærekraftmålene må vi få med flere på reisen. Mange influensere har sterke kommunikasjonsevner og får oppmerksomheten til mange viktige målgrupper. Så hvordan kan vi bruke de kreftene for å få en grønnere fremtid? 

Team Tomorrow er landets første influenserbyrå som setter grønne krav til alle samarbeid. De ønsker å endre en hel bransje til å jobbe for fremtiden. På Green Camp skal Gründerne Hanne-Lene Dahlgren og Nikolai Mathisen dele hvordan de jobber med å evaluere samarbeid og hvordan de kommuniserer bærekraft ved hjelp av noen av landets høyeste og viktigste stemmer på laget.

Les mer

15:55

Pause

16:10

Lørdagsrådet – bærekraftspesial
Programleder Live Nelvik, rådgivere Jonis Josef, Jenny Skavlan og Christian Lodgaard

Lørdagsrådet med Live Nelvik i spissen skal sammen med rådgivere Jonis Josef, Jenny Skavlan og Christian Lodgaard runde av Green Camp med en bærekraftspesial. Har du spørsmål om bærekraftutfordringer på din arbeidsplass, om hvordan du skal håndtere vanskelige kollegaer, om smugspising av burger når du egentlig er vegetarianer, om hvordan du skal håndtere at selskapet ditt bare later som de er opptatt av bærekraft? Eller er du kanskje forelsket i en kollega? Rådgiverne er klare for å ta opp alle slags problem. 

Har du spørsmål til Lørdagsrådet, grei ut og send til lr@nrk.no merket med «Green Camp».

Les mer

16:50

Takk for i dag!

Vi fortsetter med After Camp hos Polestar, Øvre Slottsgate 7